Årets första möte med EU:s monitorer

EU:s monitorer besöker Rich Waters och projektkontoret i Västerås den 18-19 april 2018.

Camilla Strandberg

De tre monitorerna träffar projektledningen för LIFE IP Rich Waters två gånger om året för en genomgång av aktiviteter och eventuella förändringar i projektplanen. De går även igenom den ekonomiska redovisningen.

Vårens möte kommer bland annat att fokusera på uppföljning och övervakning av projektets resultat. I mötet deltar även representanter från några av delprojekten.