Vattenplanering i Norra Östersjöns vattendistrikt

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar behov av stöd i kommunal vattenplanering. Som inspiration har vi bjudit in några kommuner som beskriver sina erfarenheter, utmaningar och lösningar i vattenarbetet.

​LIFE IP Rich Waters-projektet, genom Länsstyrelsen i Stockholm, bjuder in till en dag med inspiration och diskussion om kommunal vattenplanering. Resultatet från seminariet blir ett underlag för att prioritera insatser inom Rich Waters delprojekt om vattenplanering. Delprojektet handlar om att stötta framförallt kommunernas vattenplanering under projekttiden. Ta chansen att berätta om vad din kommun behöver!

Målgrupp

  • Politiker och tjänstemän som arbetar med kommunövergripande vattenfrågor.
  • Tjänstemän på kommunala VA-bolag.
  • Chefer eller samordnare som arbetar med vattenfrågor vid en länsstyrelse.

Vi vänder oss i första hand till er som är verksamma inom Norra Östersjöns vattendistrikt. I mån av plats välkomnar vi deltagare från andra delar av landet.

Inbjudan och program finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats. Anmälan senast den 24 november.