Vattendagarna 2017: Hållbara vatten

Hur skapar vi en blågrön infrastruktur med bevarad biologisk mångfald? Det är temat för årets Vattendagar, som arrangeras i Halmstad i november.

Arbetet med att förvalta och vårda våra vatten är nu inne i en dynamisk fas. Vi står inför stora utmaningar och det finns fortfarande ett stort behov av åtgärder för att förbättra vattnens status. Samtidigt har vi aldrig haft så mycket kunskap om våra vattenmiljöer eller tillgång till så stor verktygslåda för att förbättra förutsättningarna och vända utvecklingen för våra akvatiska ekosystem.

På programmet finns bland annat en presentation av hur LIFE IP Rich Waters ska bidra till konkreta resultat för minskad övergödning. 

Vattendagarna arrangeras av Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och Hushållningssällskapet i Halland. 

Anmälan sker via www.limnologerna.org.