Styrgruppsmöte

Styrgruppen för LIFE IP Rich Waters håller sitt första möte för hösten.