Möte med EU:s monitorer

EU:s monitorer besöker Rich Waters 16-18 oktober.

​Monitorerna är tre personer som på uppdrag av EU-kommissionen håller ett vakande öga över projektets genomförande. Monitorerna träffar projektledningen två gånger om året för en genomgång av aktiviteter och eventuella förändringar i projektplanen. De går även igenom den ekonomiska redovisningen.

Inför höstens monitormöte planerar vi ett studiebesök i ett delprojekt och ett större möte med alla samarbetspartner. Mer information om detta kommer senare i höst.