Miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering

Vilka gemensamma utmaningar har länsstyrelserna med miljökvalitetsnormerna för vatten i fysisk planering? Hur sker tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering? Och hur kan vi hjälpa kommunerna på bästa sätt?

​Syfte med dagen är att skapa bättre förutsättningar för att stötta och utveckla den kommunala och regionala vattenplaneringen genom ökad kunskap om miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering. Tid är avsatt för diskussion och reflektion.

Seminariet anordnas inom ramen för LIFE IP Rich Waters, genom Länsstyrelsen i Stockholm. Representanter från Länsstyrelsen i Västmanland, Stockholm och Dalarna har deltagit i planeringen.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar med miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering vid en länsstyrelse i Norra Östersjöns vattendistrikt. Du kan vara planhandläggare, vattensamordnare eller har en ledande befattning. Vi vänder oss i första hand till er som är verksamma inom Norra Östersjöns vattendistrikt. I mån av plats välkomnar vi deltagare från andra delar av landet.

 

Läs mer om seminariet på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.