Höstupptakt för projektutveckling och temasamordning (C4)

Planeringsdag för delprojektet C4 (projektutveckling och temasamordning) på Länsstyrelsen i Västmanland.