Minskad övergödning från hästgårdar

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Men fel placering av hästhagarna kan innebära att vattenmiljön påverkas negativt, när fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning.

hästar i hage

På Julmyra Horse Center, en stor trav- och ridanläggning i Heby kommun, finns ett tiotal stall och cirka 225 hästar. Gården har en vision om att fördubbla antalet hästar under de närmaste åren utan att det blir en belastning för de närliggande vattendragen. Som ett av delprojekten inom Rich Waters genomför gården därför en rad åtgärder för att minska näringsläckaget. Det handlar bland annat om att mocka i hagarna, dra om diken och bygga fosfordammar för att förbättra hanteringen av dagvatten.

De fysiska åtgärderna gjordes under våren och sommaren 2017. Nu ska resultatet utvärderas, bland annat med hjälp av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Tillsammans med Heby kommun ska Julmyra sedan ta fram informationsmaterial för att sprida metoderna till hästgårdsägare över hela landet.

 

Här kan du se en kort film om åtgärderna på Julmyra Horse Center, producerad av SLU/Goodla:

 Goodla: Film om miljöarbetet på Julmyra

​Film med lärarhandledning och bilder från SLU/LRF

Se filmen

Ladda ned material

 SLU: Bra hagar för hästen och miljön

​Temaseminarium den 9 maj 2017 om näringsläckage från hästhagar

Presentation: Åtgärdsarbete på Julmyra

Presentation: Så arbetar kommunerna