Miljögifter

Miljögifter i ytvatten kommer både från dagens industrier och hushåll men även från gamla utsläpp och förorenad mark.

Mätningar av miljögifter

Var kommer föroreningarna ifrån? Tillsammans ska sex länsstyrelser, Stockholm stad, Mälarens vattenvårdsförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund mäta miljögifter och spåra källorna så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

 

Sanering av förorenade områden med salix

Salixväxter suger upp stora mängder föroreningar från marken. Salix, som ofta används vid energiskogsodlingar, är det latinska namnet för olika arter av vide. Företaget Bioremed AB och Älvkarleby kommun demonstrerar och utvärderar användningen av salix för att rena ett förorenat område i Älvkarleby. Planteringen av salix ingår i ett slutet cirkulationssystem för vatten från en deponi. Istället för att det förorenade vattnet läcker ut från deponin tas det upp av växterna.

 

Båtbottentvättar

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Västerås stad och Stockholms stad anlägger därför varsin båtbottentvätt i Mälaren, som ett miljövänligt alternativ till de giftiga färgerna. Förutom tvättanläggningarna kommer projektet att satsa på information och dialog med båtägare och småbåtshamnar.