Bättre vatten - så gör vi skillnad!

Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt.

​Rich Waters handlar mycket om att utveckla nya och bättre metoder och öka kunskapen om hur miljöproblem kan åtgärdas på ett effektivt sätt. Rich Waters ska också skapa förutsättningar för nya initiativ och projekt.

Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi även en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenad områden med energiskog.

Arbetet inom Rich Waters bedrivs inom fem större teman. Här kan du läsa mer om varje tema och vad vi gör i de olika delprojekten:

 

Besök ett Rich Waters-projekt!

Vissa delprojekt kan du som är intresserad följa på nära håll, till exempel arbetet med vandringsvägar för fisk i Västerås, åtgärderna mot övergödning på hästgården i Julmyra eller anläggningarna av vattenparker i Smedjebacken, Uppsala och Västerås.

Det finns möjlighet att besöka anläggningar och demonstrationsprojekt som finansierats inom Rich Waters. Vi arrangerar även seminarier och informationsträffar om våra projekt. Håll utkik här på webben, följ oss på sociala medier eller kontakta oss för mer information!