Krafttag för bättre vatten

​LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund – för våra gemensamma vatten. Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska projektet tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Därför behövs Rich Waters

 Content Editor ‭[2]‬

 

life.gif

hav-logotyp-cyan-svart-437x188px.png 

Ansvaret för innehållet på webbplatsen ligger hos Länsstyrelsen i Västmanlands län och återspeglar inte Europeiska unionens officiella hållning.

 Content Editor ‭[1]‬

facebbk.png twitter.png