Våraktiviter inom MIA

De olika partnerna i MIA håller just nu på fullt med att slutföra många av de större åtgärderna som återstår. Nedan visas några av aktiviter som är på gång.

Åtgärder för att gynna småsvalting

Bild på några av de åtgärder som gjorts för att gynna småsvaltingen.

Löväng på Ekillaåsen

Lövängen på Ekillaåsen är här nästan helt färdigställd:

Mobil fågelplattform Hjälstaviken

Denna fågelplattform blev färdigbyggd i dagarna och kommer att stå vid Hjälstaviken. En stor fördel är att den är mobil och kan därmed flyttas vid behov.

Frihuggning av ek på Ängsö

De sista åtgärderna på Ängsö är snart klara, här visas några av de ekar som frihuggits intill parkeringen vid slottet.

Lind med mistel

Vid områdena kring Tidöslott finns stora populationer av mistel. Denna lind var speciellt populär.Före grangallring

På Biskops-Arnö har det under vintern 2013-14 avverkats en hel del gran för att frigöra ytor inför årets ekplantering, nedan visas en förebild.Efter grangallring

...och så här ser det ut efter. Det som återstår nu är att ta hand om allt ris och förbereda för ekplantorna.