Uppföljning och inventeringar

Under maj månad så har många av de inventeringar som utförs inom projektet kommit igång. Fokusområdena är humlor och fjärliar, marklevande skalbaggar samt gaddsteklar. Utöver det görs även en del forskningsrelaterade inventeringar i några av MIA-projektets ytor.
Fällorna töms varannan vecka.

Uppföljningen är en viktig del av projektet då det tack vare dessa uppgifter är möjligt att redovisa vilka effekter alla åtgärder har gett. Inventeringarna har utförts en gång tidigare (rapporter finns att läsa här!) och kommer utföras på nytt med jämna intervall, detta för att många arter inte svara på kort sikt.

Eftersom det i en del fall inte har gått speciellt lång tid från det att åtgärderna utfördes kan resultatet variera men förhoppningen är att man redan nu ska hitta arter som tidigare försvunnit.

I Uppsala län har man t.ex. satt upp fällor för att titta på förekomst av marklevande skalbaggar i nyrestaurerade gräsmarker. Detta gör man med hjälp av fällor som placeras på marken som insekterna sedan fastnar i. Fällorna töms ofta för att undvika att de blir överfulla eller översvämmade. Se exempel nedan.

Insektsfälla Uppsala. Foto: Linnea Olsson

Henrik Sundberg på Uppsala universitet bedriver en egen studie på jordlöpare på bland annat Billingen i Västmanlands län. Forskningen är inte kopplad till MIA-projektet men då man valt att titta i MIA-områden är vi väldigt nyfikna på resultatet!