Underhåll av åtgärdade ytor

Åtgärderna inom MIA har skett löpande sedan projektets början. På de ställen där man utförde dessa tidigt finns tendenser för återväxt av sly. Förhoppningen är att det med hjälp av bete ska gå att hålla nere slyet men i vissa områden behövs extra stöd. Därför sker löpande kontroller av åtgärdade ytor för att se om behovet finns att röja de på nytt.
Full fräs

En av ytorna där det just nu utförs sådana åtgärder är på Oxbacken i Hjälstaviken. Området restaurerades 2011 och stora bestånd av slån togs bort. Dessa har dock fläckvis börjat växa upp på nytt och behövs därför efterröjas.

Foto: Linnea Olsson

Ovan ser man resultatet av röjningen. Arbetet går betydligt mycket snabbare om arbetet görs med maskin istället för hand. Man slipper även bli stucken av de taggar som sitter på buskarna.

 

Användbart arbetsverktyg.
Järnhästen används bland annat vintertid för att ta bort annars otillgängliga träd som om de får stå kvar används av rovfåglar för att spana på simfåglars ungar.