Slutseminarie för MIA

Mellan den 1 och 3 oktober var det dags för slutseminarium för MIA-projektet. Totalt var det drygt 50 personer, som deltog och dagarna innehöll allt från presentationer, fältbesök och middag på slottet.
Nästan alla deltagare samlade.

Det var framförallt personer från övriga länsstyrelser som deltog men även ett gäng från Estland, privatpersoner och representanter från företag som på något sätt berörts av projektet. Under den första dagen hälsades alla välkomna av Västmanlands läns landshövdning Ingemar Skogö och därefter fick deltagarna ta del av några av de åtgärder som gjorts i projektet genom presentationer från de olika projektpartnerna.

Landshövdningen hälsar alla välkomna.

På eftermiddagen hade vi bjudit in Mats Niklasson som pratade om veteranisering, Thomas Ranius (lavar och skalbaggar kopplade till gamla ekar), Petter Haldén (åtgärdsplanen för ortolansparv) och Gustav Johansson (ansvarat för arbetet med småsvaltingen i projektet). Kvällen avslutades med en middag på slottet i Västerås tillsammans med landshövdingen.

Thomas Ranius håller en presentation

Torsdagen spenderades ute i fält där vi först besökte Hjälstaviken och fick se de åtgärder som gjorts där. Här har bland annat strandängar frästs, bryn huggits fram, träd veteraniserats och ett fågelgömsle byggts. Därefter fortsatte resan vidare mot Aggarön där vi guidades av Björn Brage och fick se några av de åtgärder som gjorts på ön, bland annat framhuggningen av 9070 ytor och bygge av ett gömsle.

Vindskydd på Aggarön.

Sista dagen av seminariet spenderades ute i Strömsholm där vi också fick besök av de lokala tv-nyheterna (repotaget kan ses här). Här presenterades några av de nya LIFE-projekt som börjar efter års-skiftet och Elisabeth Gärdin från Naturvårdsverket höll en uppskattad presentation om hur NVV arbetar med LIFE. Innan den avslutande lunchen besöktes några av de ytor som de gjorts åtgärder i.

Projektledningen är väldigt nöjda med seminariet och vill tacka alla som hade möjlighet att delta. 

 

Några bilder från seminariet.