Sista år för projektet!

MIA går under 2014 in i slutfasen av projektet där fokus under första delen av året kommer ligga på att slutföra de åtgärder som återstår.

Här rör det sig framförallt om att tuvfräsa rent på strandängar, avverka skog, bygga stängsel och stigar samt plantera de sista ekarna. Under våren kommer sedan det sista uppföljningsarbetet att utföras samt återinventeringar av humlor, dagaktiva fjärliar, skalbaggar och steklar. Hösten kommer inledas med ett slutseminarium och sedan fortsätter arbetet med att slutredovisa projektet i form av rapporter, utvärderingar och en slutrapport.

Just nu hoppas vi på lite kallare väder så att marken orkar bära de tunga maskinerna som behövs för delar av arbetet men vi ser också fram emot våren då man verkligen kan se vilken positiv effekt MIA har haft på många platser.

September 2013