Naturvårdande åtgärder i naturreservatet Ekillaåsen

Just nu pågår huggningar och röjningar i naturreservatet Ekillaåsen.

Syfte med dessa huggningar är främst att gynna tallskogen som växer på åsen. Det görs genom att träd som växer upp i kronorna på de äldsta tallarna tas bort.

Syftet är också att röja på åsen och längs stränderna för att förbättra utsikten och skapa en trevlig skog att promenera i, samtidigt som man gynnar djur och växter som trivs i solbelysta skogsmiljöer.  

I strandkanten mot Stora Ullfjärden görs en försiktig avverkning av träd som skuggar den mycket ovanliga arten småsvalting. Småsvalting växer och blommar under vattenytan. Den finns bara på ett fåtal platser i Mälaren, Finska viken och Bottenviken.

Nedan följer några bilder från området, värt att notera är att bilden på småsvaltingen är tagen sommaren 2013.

Ekillaåsen 2014

Bilder och text: Linnea Olsson.