Rapporter, skyltar och foldrar!

Nu har de sista rapporterna så sakteliga börjat komma in från årets inventeringar.
Kollage
På menyn till vänster går det att under Startsidan hitta dels Rapporter samt Övrigt material. Bland annat går det där att ta del av återinventering av marklevande skalbaggar på områden i Västmanland samt fjärils- och humleinventeringar i alla av projektes län. De foldrar som tagits fram i projektet går också att ta del av samt de olika skyltarna som finns uppsatta. Materialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan i minst 5 år framöver och.