Premiär för den nya fågelplattformen

I slutet av mars 2014 var det premiär för den nya mobila fågelplattformen i Hjälstaviken.

Syftet med plattformen är att den ska dels komplettera de övriga besöksanordningarna i området, den är därför flyttbar och kan uppställas där behovet är som störst.

Det enda som behövs för att flytta den är en traktor med pallgafflar och ett någorlunda torrt underlag.

Fotograf: Johan Ahnström

Plattformen är idag placerad i de norra delarna av Hjälstaviken, ett område där det länge har efterfrågats en utsiktsanordning. 

Fotograf: Johan Ahnström

Tornet står nedanför Stora backen och från det kan man blicka ut över de strandängar som har åtgärdats i MIA-projektet. Fotograf: Johan Ahnström