Plattformsmöte i Rovaniemi, Finland

Mellan den 10 och 12 augusti 2104, deltog Niclas och Erik från MIA-projektet i ett Life + plattformsmöte i Rovaniemi, Finland.
Fältdag

Mötet arrangerades av tre olika LIFE +-projekt som arbetar i Finland och syftet är bland annat att ta del av andra projekts erfarenheter och lärdomar som de har lärt sig på vägen.

Det blev många givande diskussioner mellan deltagarna och vi fick se några av de åtgärder som utförs av de olika projekten som är aktiva i området.

Projekten

Projektet Boreal Peatland LIFE är det största LIFE Nature-projektet i Finland och startade i januari 2010. Projektet leds av Forststyrelsens och syftar till att återställa nästan 4 300 hektar av olika typer av torvmarker. I det femåriga projektet ingår 54 Natura 2000-områden.

Photo: Niclas Bergius

Projektet Life+ Return of Rural Wetlands främjar etablering, restaurering och skötsel av våtmarker, som är bland de viktigaste livsmiljöerna för sjöfåglar, i vardagliga miljöer av jordbruks-och skogsområden.

 Photo: Erik Andersson

Projektet NATNET Life + Natur tillhandahåller nya möjligheter för skogsägare med hjälp av EU-medel. Projektet (2012-2016) förhöjer den biologiska mångfalden i skogarna i sydvästra Lappland. Projektet hanterar och skydd skogar om markägarnas egna initiativ.

För mer information se: Boreal Peatland LIFE, Life+ Return of Rural Wetlands och NATNET Life+.