På besök hos SandLife

Sandlife är ett projekt som ska restaurera det en gång  så myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna. Igenväxta Natura 2000-områden på sandig mark  i Skåne, Halland och på Öland ska öppnas upp så att det blir tillgängligare för såväl allmänheten som sällsynta växter och djur.

Vi fick möjligheten att besöka några av de ytor som restaurerats inom projektet och på nära håll se den effekt som åtgärderna har haft. I det område som vi besökte har man bland annat tagit bort stora bestånd av bergtall (Pinus mugo) för att gynna sanddriften. Hans Cronert, förvaltare i länet, guidade oss. 

Projektet SandLife pågår mellan 2012-2018 och är fördelat mellan Skåne, Kalmar och Hallands län. Mer information finns att läsa på projektets hemsida!

Besök hos SandLife