Höstbesök på Ängsö

Vi går nu in i den avslutande delen av MIA vilket innebär mycket rapportskrivande och pappersarbete. Dock så pågår det fortfarande en del åtgärder ute i områdena. Nedan visas några bilder från Ängsö där bland annat fräsningar av strandängar precis avslutats.
Fräsmaskin

 

Här ett exempel på en slåtteryta som gjorts i ordning.

En fuktäng återfår sin forna glans.

Djuren passar på att äta upp det sista innan de flyttas tillbaks till sina hemmarker och ladugårdar.