Heta arbeten på Ridön

I höst och vinter har Sveaskog restaurerat en större hagmark på norra Ridön, närmare bestämt den s.k. Smedskärsängen. Från ett stadium av kraftig igenväxning har sly röjts och därefter bränts på plats av en kunnig entreprenör.
Arbetet har gått jättebra, och tack vare denna åtgärd åstadkommer vi nu en mer ekologiskt funktionell hagmark – med större ljusinsläpp till de grova träden och floran på marken. Detta säger Mats Larshagen, projektledare på Sveaskog. Nu är Smedskärsängen en ännu bättre plats för de småkryp och växter vi jobbar för att gynna, och dessutom blir det vackrare för oss människor att titta på. Jag vill bestämt uppmuntra alla som kan, att ta en promenad i hagen till våren – det kommer att bli en naturupplevelse att minnas avslutar Mats.

Se bildspel från röjningen och bränningen.