Guidning i Hjälstaviken 11 maj 2014

Söndagen den 11 maj 2014 fick allmänheten möjlighet att delta i en guidning i Hjälstaviken. Guidningen arrangerades av Länsstyrelsen Uppsala och HSO Enköping och HSO Håbo.
18 personer deltog

Guidning skedde i lugnt tempo längs den hårdgjorda vägen och spången till gömslet för att alla ska kunna delta. Guiderna P-O Borgestig och Linnea Olsson berättade om Hjälstavikens natur och historia samt om fåglar och varför viken är så viktig för fågellivet.

De pratade även om att Hjälstaviken är viktig för andra djur, t ex gäddor, svartfläckig blåvinge och informerade även om LIFE+ MIA och vilka åtgärder som gjorts inom projektet. Folder för Hjälstaviken och LIFE+MIA delades ut samt utflyktsprogram.

Arrengemanget uppskattades av besökarna men det fanns önskemål och att placera ut fler viloplatser längs med vägen.