God jul och tack för oss!

Jul och nyår närmar sig med stormsteg och MIA projektet närmar sig sitt slut. Hemsidan kommer inte att uppdateras lika ofta som tidigare men innehållet kommer att finnas kvar flera år framöver. Nedan följer några ord från projektledaren Niclas Bergius.
Bränning

"När projektet startade i januari 2009 blev alla påminda om den stora omfattningen samt de logistiska utmaningar som storskaliga praktiska åtgärder på öar innebär. Nycklarna för att lösa upp knutarna blev samutnyttjande av resurser, engagemang och insikten om att den positiva tankens makt är stor.

Det nätverk som skapats via projektet kommer att ha stor betydelse för framtiden och en rad frön har redan börjat spira som följd av de lärdomar alla dragit under arbetets gång. Projektet är en mycket stor framgång och har förutom naturvårdsnytta även skapat en rad arbetstillfällen.

Avslutningsvis vill vi framföra ett mycket stort och varmt tack till samtliga inblandade för stora och viktiga insatser."

-Niclas Bergius