Bilder från bygget av gömslet i Hjälstaviken

En viktig del i MIA har varit att informera allmänheten och ge dem tillgång att ta del av de åtgärder som gjorts inom projektet. Gömslet i Hjälstaviken som vi skrivit om tidigare är ett sådant exempel.

Fotograf: Ylva Englund.

Planeringen och arbetet med gömslet började under vintern 2012 och gömslet stod klart april 2013. Gömslet har snabbt blivit en populär besöksplats för både aktiva fågelskådare och den nyfikne förstagångsbesökaren. Nedan visas några bilder som visar på utmaningen att uppföra en sådan byggnad, värt att veta är att det ibland kunde vara så kallt som -20C.

Fotograf: P-O Borgestig.

Detta var dock ett nödvändigt ont då det krävdes ordentligt med tjäle för att förankra pålarna till både spång och gömsle.

Fotograf: Ylva Englund.

Spången byggdes med åtanke att underlätta för personer med rörelsehinder. Under vintern 2013 förstärktes spången ytterligare för att undvika skador när tjälen släpper. Drygt 450 meter spång har byggts i området, här ingår också upprustning av en äldre spång. För att öka tillgängligen ytterligare har även en ny parkering gjorts i ordning samt nästan 600 handikappanpassad stig som leder fram till spången. Utöver detta har det även tagits fram bänkar, bord, stättor och nya stigar.

Foto: Linnea Olsson

Mycket av den ek och lärk som användes i byggnationen har tagits från områden där MIA har gallrat.

Foto: Johan Ahnström

Invigningen, som vi tidigare berättat om (Invigning av gömslet i hjälstaviken) var en stor välbesökt och gav förhoppningsvis många ett nytt smultronställe att besöka.