Kontakta oss

Arbetet med LIFE+ projektet MIA drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala, Länsstyrelsen i Södermanland, Sveaskog och Upplandsstiftelsen.

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Tfn. 010-224 90 00

 

Länsstyrelsen i Uppsala län

Tfn. 010-22 33 000

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tfn. 0155 - 26 40 00

 

Sveaskog AB

Tfn. 0771-787 000 

 

Upplandsstiftelsen

Tfn. 018-611 62 71