Kontakta oss

Arbetet med LIFE+ projektet MIA drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala, Länsstyrelsen i Södermanland, Sveaskog och Upplandsstiftelsen.

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Tfn. 010-224 90 00

Niclas Bergius 
010-224 92 16

Erik Andersson 
010-224 94 20

Mats Harrysson 
010-224 92 69

Länsstyrelsen i Uppsala län

Tfn. 010-22 33 000

Linnea Olsson 
010-223 33 25

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tfn. 0155 - 26 40 00

Martin Lindqvist 
0155 - 26 40 00  

Sveaskog AB

Tfn. 0771-787 000 

Mats Larshagen 
08-655 92 18  

Upplandsstiftelsen

Tfn. 018-611 62 71

Martin Amcoff 
070-586 82 16