MIA - ett LifeNatur-projekt

---------------------------------------------------------
MIA projektet upphörde efter årskiftet 2014/2015 men om ni har några frågor eller funderingar om projektet och dess områden går det bra att kontakta oss!

Projektets slutrapport finns nu att läsa under "Rapporter" i menyn till vänster.
---------------------------------------------------------

I projektet restaurerades Mälarens unika innerskärgård med sina strandnära skogar, hagmarksmiljöer och ängar.

Projektet har bevarat och återskapat den värdefulla natur som genom årtusenden skapats av naturen och människan kring Mälaren. För att alla ska kunna uppleva dessa miljöer har de gjorts lättillgängliga genom att vi bl a skapat nya leder, utsiktsplattformar och informationsskyltar. 

Huvudsyftet med projektet var att vi skapa bra förutsättningar för att långsiktigt kunna bevara värdefulla naturmiljöer och arter som har skötselbehov i 41 områden vid Mälaren. Dessa miljöer, arter och områden ingår i EUs Natura 2000-nätverk.

Projektet pågick mellan 2009 och 2014 och drevs av Länsstyrelsen i Västmanlands län tillsammans med Länsstyrelserna i Södermanlands och Uppsala län, Sveaskog och Upplandsstiftelsen. Projektet finansierades dessutom av EU och Naturvårdsverket samt kommunerna Håbo, Västerås och Köping.