Levande laxälvar

Sent omsider...här är konferensrapport samt "Book of abstracts" från förvaltningskonferensen "Levande laxälvar 2.0" Umeå 1-2 februari 2017.