Datainsamling 2017

Datainsamlingen för 2017 är nu klar! Det är fortsatt höga tätheter av laxyngel i länets älvar, förutom i Vindelälven där tätheterna för andra året i rad är låga. Resultaten ligger under respektive älvs flik.

​Läs mer om situationen för Vindelälven här: Elfiske i Vindelälven