Summering av smoltfångst i Lögde 2015

Under våren och försommaren fångade vi totalt 304 laxsmolt och 49 öringsmolt i smoltfällan . Av dessa återfångades 31 laxsmolt och 1 öringsmolt.
.
Vi skall nu analysera resultatet närmare med avsikt att bedöma fällan fångsteffektivitet. All smolt som fångades i fällan märktes och släpptes ut ca 2 km uppströms fällan ("älvvägen"). Av de ca 300 laxarna återfångades ca 10%, vilket ger att, med en grov beräkning, ca 3.000 laxsmolt skulle ha lämnar älven. Då ICES (2013) uppskattar älvens produktion till ca 10.000 laxsmolt anar vi att det är något lurt med våra siffror. Vi har gissningar på varför våra data inte alls verka stämma med ICES uppskattning och vi måste nu tittare närmare på detta för att om möjligt kunna reda ut vad som ligger närmast sanningen. En faktor i detta är den ovanliga våren vi upplevde, med kallt och högt vatten långt in i juni. Vi återkommer under hösten med vad de ytterligare analyserna ger.