Rapport från HaV om framtida laxälvsförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill höja målen för hur bestånden av lax och öring i svenska vatten ska utvecklas.

- Med rätt åtgärder och satsningar tror vi att återvandringen av lax och öring till våra älvar och vattendrag kan öka kraftigt på bara tio år. För att nå dit krävs en förvaltning som är bättre anpassad till varje bestånd, säger Håkan Carlstrand. 

De nya målen presenteras i en rapport som i dag (2015-11-03) lämnas över till regeringen.
.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen och i samråd med Jordbruksverket. Den innehåller förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Läs rapporten här