Nya elfiskerekord!

Fantastiska elfiskeresultat under 2015 i samtliga av länets älvar.

Åby ,Byske, Kåge, Vindeln och Lögde visar ungefär samma fina tätheter av laxungar (0+) i elfisket som i fjol. Extra glädjande är att de relativt svaga älvarna Rickleån och Öreälven gör jätteskutt i år; Rickle till 14.6 och Öre till 21.6 laxungar/100m2. Dessutom slår Sävarån nytt ”all time” länsrekord med 45 st. ungar/100m2! Älvsvisa resultat uppdateras inom kort under respektive älvsflik.

 Resultat_Rickle_Öre_Sävar