Fortsatt smoltutvandring i Vindelälven, över i Rickleån.

Ännu fångas det en del smolt i Vindelälven, dock inga stora mängder och i Rickleån har utvandringen i stort upphört. Nu skall datat analyseras men risken är stor att årets arbete med räkning av smolt blir bortkastat. Detta pga den sena våren och det höga vattenflödet i länets älvar som försvårat räkningen kraftigt.