Elfiskedata för Sävarån redigerat

Data för öringtätheter i Sävaråns elfiske för 2015 var felanalyserade. Tätheterna var högre för både 0+ och >0+ än vad som framgick av den tidigare figuren. Nu ligger korrekta data ute.