Elfisket för 2016 klart!

Nu är elfiskeresultaten för 2016 i länets laxälvar klara. Resultaten hittar ni under respektive älvs flik här till vänster.