Smolten på gång!

I tisdags (19/5) fångades första laxsmolten i Rickleån och redan den 11/5 fick man första smolten i Vindelälven. Dock ännu ingen fångst i Lögdeälven men nu är de sannolikt på väg nedströms.