Nu är smoltfällan på plats

Nyligen lyftes smoltfällan ner i älven från bron i Mo. Nu kommer ledarmar på plats och sen försätts fällan i "fångstläge".