Lögdeälvens lax och öring räknas!

Under våren kommer länsstyrelsen i Västerbotten för första gången räkna hur mycket smolt som Lögdeälven producerar. Ett s.k. smolthjul kommer att placerares i Mo, strax uppströms E4:an och vittjas två gånger per dag under perioden från 4:e maj till slutet av juni 2015.
Arbetet utgör en del av projektet ”Levande laxälvar”, inom vilket förvaltningsplaner för länets laxälvar skall tas fram, och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, Lögdeälvens tre fiskevårdsområden, HaV och SLU.