"Ekolodsräkning" i Lögdeälven

Länstyrelsen i samarbete med Lögdeälvens fiskevårdsområden placerar ett avancerat ekolod i nedre delarna av Lögdeälven.

Ekolodet som riktas horisontalt över älven spelar in filmer av all fisk som vandrar förbi. Filmerna analyseras på kontoret under hösten, varvid antal fisk samt längd på individuella fiskar noteras.