Ännu ingen smolt

Det är ännu kallt i vattnet i älven, ca 6 °C. Vanligtvis börjar smolten vandra nedströms då det är ca 8 °C i vattnet så vi får ge oss till tåls och hoppas på varmare väder.