Beslut om ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) och 22§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar Länsstyrelsen om ändring av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Västra Kullaberg.

Klicka på länken nedan för mer information.