Junior Ranger Kullaberg

Junior Rangers program finns på flera ställen i Europa där ungdomar får arbeta i olika naturområden.

Programmet började på Kullaberg år 2012 och samarbetet med Jonstorps scoutkår började år 2014.
Kullabergs Junior Ranger logga

• JR Projektet baseras på upplevelsebaserade, praktiska, roliga och inspirerande aktiviteter i skyddade områden, och förvaltas av Rangers, enligt idén om "learning by doing”.

•"Learning by doing" i Projektets bemärkelse är ett arbetssätt som skapar möjligheter för unga människor att respektera och ta hand om sina lokalt skyddade naturområden samtidigt som de lär sig hur man utför förvaltningsarbete för att bevara naturen.

• Är ett icke-diskriminerande program, som kräver ett professionellt förhållningssätt, hög kvalitet och standard.

• Strävar efter höga miljökrav.

• Syftar till att främja internationellt utbyte, att utveckla positiva, kooperativa och sociala färdigheter, och för att främja ett aktivt medborgarskap bland ungdomar (ex. etik och naturlig respekt).

• Anslutning mellan EUROPARC skyddade områden och lokala ungdomar.

Jimena Castillo

 EUROPARC Federation

Unga människor i Europas skyddad områden-

 Junior Ranger program

 

 

 

 

 

Läs mer om EUROPARC Federation här