Vad fiskar man i Kosterhavet och vid Väderöarna?

Hur många yrkesfiskare finns det i nationalparken? Vad fiskar man och vilka redskap används?

Nu finns en rapport om fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat. Syftet med denna rapport är att kartlägga och sammanställa information kring framförallt det yrkesmässiga fisket. I rapporten får du svar på:

  • Antalet yrkesfiskare som nyttjar området
  • Var i området fisket sker
  • Vilka redskap som används och vad man fångar med de olika redskapen
  • Vilka arter och i vilka mängder de fiskas 
Räktrålare i Kosterhavet

​Data i rapporten baseras på den information som finns i fiskeloggböcker och kustfiskejournaler gjorda av licenserade yrkesfiskare, samt av avräkningsnotor från förstahandsförsäljning av fångster. All data har erhållits från Havs- och vattenmyndigheten. Resultaten kommer att bidra till förvaltningen av de båda naturskyddade områdena.

Rapporten är sammanställd av två studenter vid Göteborgs universitet.


Fisket i Kosterhavets nationalpark & i Väderöarnas naturreservat 2012-2015