Ampuller ofarliga enligt Försvarets forskningsinstitut

Beskedet kom från Försvarets forskningsinstitut, FOI, efter kontakt från Länsstyrelsen.

​Den ampull med okänt innehåll som hittades under en strandstädning på Sydkoster, i Strömstads kommun förra veckan, innehåller inga farliga ämnen.​ Enligt FOI är ampullerna mycket riktigt från andra världskrigsåren och användes då för att påvisa om farliga ämnen fanns i luften.

Det finns alltså ingen anledning till oro om man hittar en sådan ampull, men den kan innehålla små mängder kvicksilver vilket innebär att den ändå ska sopsorteras som farligt avfall.