Tillsammans för miljön

På naturum Kosterhavet har vi nu en ny utställning om Sveriges miljömål.

​Snorkla i Kosterhavets  gröna ålgräsängar, spana örnar vid Hornborgasjön och vandra bland orkidéer på Kinnekulle. Det finns många möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv i Västra Götalands län.

Men det finns problem. Hagmarker växer igen, fåglar som tystnar, fiskar som simmar omkring med läkemedelsrester i kroppen. Och vintrarna är inte som förr.

Därför har Sverige satt upp mål för hur vi vill ha det i framtiden. Sexton miljökvalitetsmål som ett löfte till kommande generatioenr om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika natur- och kulturmiljöer.

I utställningen berättar Länsstyrelsen i Västra Götaland om hur arbetet går med några av miljömålen och du kan få tips på vad du själv kan göra för att vi skall få en bättre miljö i framtiden.

Utställningen kommer att finnas på naturum Kosterhavet hela sommaren.