Ny rapport: Uppföljning av dagfjärilar och bastardsvärmare

På uppdrag av förvaltningen inom Kosterhavsområdet utförde Naturcentrum AB inventering av dagfjärilar och bastardsvärmare 2019.

Under försommaren dominerade tistelfjärilen som flyttar långa sträckor och kommer hit söderifrån. Totalt noterades 30 arter. I rapporten kan du läsa mer om resultatet av inventeringen. Rapporten kan du ladda ner här.

Länsstyrelsen inventerar och övervakar miljöer och arter som en del av skötseln i skyddade områden. Genom upprepade inventeringar kan man få syn på förändringar eller trender inom artgrupper och livsmiljöer.