Angående uppgifter om eventuella överträdelser i områden med trålförbud

Vi har tagit del av information om befarade överträdelser.

Det är uppgifter som enligt Havs- och Vattenmyndigheten är osäkra och inte har kvalitetssäkrats. 

Vi har deltagit på dialogmöte med kommunerna, fisket och Havs- och Vattenmyndigheten och vi har fortsatt kontakt med myndigheten i frågan. Det är viktigt att vi verkligen skyddar de områden där vi har trålförbud på grund av de höga naturvärdena. Vi måste kunna säkra att områdena inte tar skada av fiske och att metoder för övervakningen är tillförlitliga.

I Koster-Väderöfjorden krävs särskilt tillstånd för att få lov att fiska efter räka med trål. Den som inte följt regler och villkor vid fiske kan nekas tillstånd.

Fisket i nationalparken regleras med fiskerilagstiftningen och det är Havs- och Vattenmyndigheten som ger tillstånd och som ansvarar för övervakningen av fisket.

Läs mer om de regler som gäller för trålfiske i nationalparken. http://extra.lansstyrelsen.se/kosterhavet/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/SV%20fiskefoldern%20tryckversion%20lågupplöst.pdf

Pressmeddelande från Strömstad kommun från dialogmötet. https://stromstad.se/5.6279292d1677d9370eb614.html

Debattinlägg i Göteborgsposten från Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning vid Havs- och vattenmyndigheten

http://www.gp.se/debatt/kontroll-av-fiske-viktigt-f%C3%B6r-hav-1.11540913

Så kontrollerar Havs- och vattenmyndigheten fisket:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/skyddade-omraden/nyheter-om-skyddade-omraden/arkiv/2018-11-21-sa-kontrollerar-hav-fiske-i-skyddade-omraden.html