Restaurering av stenmurar

Kosterhavets nationalpark har varit värdar för en kurs i restaurering av stenmurar. Fokus låg på Bohuslänska enkelmurar.
Stenmur för restaurering

Dessa stenmurar är byggda i en enkel stenrad vilket innebär att varje sten måste ligga rätt från botten och upp för att det ska bli stadigt. För varje sten som läggs på plats måste man även tänka på hur nästa lager med stenar ska vila ovanpå de undre.

​Stenmuren vid Sane på Sydkoster fick ett ordentligt lyft tack vare entusiastiska och läraktiga deltagare. Instruktör för kursen var Knut Steffen Knutsen.


Arbete med stenmur
Stenmur efter rastaurering