Drönare hjälper oss att hitta ålgräset

Under sommaren pågår kartläggning av ålgräset i nationalparken med hjälp av drönare.
Ålgräs som växer på havsbotten.

​Det är de grunda havsområdena där ålgräs kan växa som ska filmas med drönare. Ett av målen med nationalparken är att bevara ålgräsängarna. Vi vill nu veta hur mycket ålgräs som finns i nationalparken och även få en bild av kvalitén på ålgräset. 

Ålgräsängar är viktiga miljöer för många arter, bland annat för torsk, vitling och ål. Ålgräset skapar också klarare vatten genom att stabilisera havsbotten, det motverkar övergödning och klimatförändringar genom att binda näring och kol i sedimentet. Ålgräsängar är hotade ekosystem, utbredningen har minskat mycket de senaste 100 åren.

En vit drönare

Det är Göteborgs universitet som har uppdrag att kartlägga ålgräset i nationalparken. Kartläggning med drönare har tidigare använts inom forskningsprogrammet Zorro och kommer att vidareutvecklas i detta projekt med finansieringsbidrag från Vinnova (https://www.vinnova.se/p/kostnadseffektiv-overvakning-av-kustmiljoer-med-hjalp-av-dronare/).

Drönare är en liten luftfarkost. Det krävs särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få filma med drönare i nationalparken och naturreservaten.

Läs mer: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2017-09-25-atgardsprogram-for-algrasangar.html